”Att arbeta agilt betyder att alla gör precis som dom vill och alla går runt och nynnar till lejonkungens ’Hakuna matata'”. Eller?
Självklart är det påståendet falskt.

Tyvärr har jag varit med om att diskutera med ”motståndare” till ett agilt arbetssätt där man utgått från argumentet ”agilt betyder att ingen har koll och alla gör som dom vill”.

Jag förstår tyvärr att det handlar om dåliga erfarenheter där man varit med om usla införanden av agila recept/arbetssätt.

Först av allt krävs det att man förstår att agila ”recept” (Scrum, Kanban, SaFE, LeSS) inte skapar en agil organisation. Det som skapas är en förutsättning för att organisationen ska träna på att bli ”mer agil”, men ritualerna (Standup, Retros, Sprintplanning) i dessa recept skapar inte i sig agilitet. För att nå dit behöver man mogna som team och organisation och förstå de bakomliggande principerna och beteendena. (Servant Leadership, Start Finishing – Stop Starting, Make People Awesome m.m.)

En agil organisation optimerar för att kunna hantera ständiga förändringar.  (Förändringar? Det kan handla om prioriteringsförändringar i organisationen eller ny kunskap som uppstår när teamen jobbar med affärsnytta och kräver lösningsjustering).

En agil organisation inser även att man inte har att göra med ”resurser” som behöver manageras utan av lärande team som ansvarar för att bygga affärsnytta på ett effektivt sätt. (1930-talen hade man resurser i fabriken. 2000-talen hade man kunskapsarbetare. Idag har man lärande team som grund)

MEN.. att bli en mer agil organisation passar inte alla. Min erfarenhet som agil coach säger mig att de vanligaste hindren för att skapa en agil organisation är:

 • Ett ledarskap som inte tror på agilitet som organisationens potentialhöjare. Varför? Man försvarar då status-quo och har svårt att förändra systemet som organisationen lever i.
 • Ett ledarskap som tror på ”chefstydlighet” (”gör som jag säger och acceptera detta”) Varför? För att team och underställda demotiveras, rädsla för att lyfta saker uppstår och tilliten har svårt att hitta grogrund. Alla dessa saker är nödvändiga i en agil organisation.

Exempel på bra rutiner

  • Investera och skydda teamens och organisationens retrospective, det är där den ständiga förbättringen sker.
  • Inför dagliga standups med teamen. Håll dessa korta. Använd bra verktyg som hjälper teamet med att fokusera (ex: Whiteboards, JIRA).
  • Registrera alla buggar, förbättringsförslag och service requests i ett enda system och stoppa multipla inflöden. 
  • Hantera alla buggar och service requests direkt så att inga berg av teknisk skuld hinner skapas.
  • Sprid kunskap i teamet genom ”competence areas” som tillåts fokusera på olika områden, kör workshops, satsa på parprogrammering och skapa mentorer.
  • Städa backloggen och gör Refinements löpande. När man väl kommit till sprintplaneringen bör den mest prioriterade delen av backloggen vara städad.
  • Sitter ni distribuerade? Se till att träffas live mer än en gång per år. Det räcker inte med den årliga kickoffen.
Om du bara kan välja två saker, börja med Retrospectives och få dom att fungera och satsa på att bygga en trygg miljö. Det är kärnan i all agil utveckling. Ständigt lärande och ständig förbättring i en miljö som är tillåtande. Ett litet steg i taget.