Erfarenheter från en agil coach

Foto: Photema.com

Välkommen att ta del av tankarna kring alla de utmaningar jag haft glädjen att möta och de erfarenheterna jag fått de senaste åren.

Som agil coach är min ambition att hjälpa företag bygga agila beteenden och värderingar på ett konkret och strukturerat sätt. Genom att se till helheten, ge energi och tro på att alla vill göra ett grymt jobb, så gör jag mitt bästa för att skapa trygga miljöer som ständigt utvecklas genom experiment och uppföljning.

Tillgänglighet
Jobbar just nu med 3 i deras agila förbättringsresa i samarbete med Dandy People

Kontaktuppgifter
0723-125044

Agila tips /

Vad gör en agil coach egentligen?

Förra veckan var jag på en superintressant tredagarskurs för att fördjupa mig inom LeSS (ramverk för att hjälpa organisationer bli mer agila även om de är stora).

Instruktören, Elad Sofer, visade en video som verkligen fångade utmaningen stora organisationer hamnar i när de vill bli "effektivare", Coordination Chaos. Kände igen verktygslådan som används när man upplever långsamhet (eller att felprioriteringar sker) i ett företag.

Klassisk stor organisation

Agila tips /

Den agila förändringsresan startar med retrospectives

Om du vill utveckla en produktorganisation, så skulle jag rekommendera att börja med Retrospectives. D.v.s. stanna upp och fundera på vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre. Låt det bli en rutin och utvecklas med små förändringar som faktiskt blir gjorda.
Förändringsagent /

Vad säger väggarna?

Som förändringsagent i ett bolag som vill bli mer agilt är det viktigt att förstå vad som sitter i väggarna. Gör en analys av bolaget och titta på vilka beteenden som styr.